Stichting

De Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden is opgericht op 4 oktober 2006 met als zetel de Gemeente de Marne. De ligplaats van de Gebroeders Luden is Lauwersoog. 

De Stichting heeft tot doel het in de vaart houden van de voormalige KNRM reddingboot Gebroeders Luden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het verwerven van fondsen en donateurs ter dekking van onderhoud en exploitatie.
 • het organiseren en coördineren van activiteiten welke kunnen leiden tot een sluitende begroting.
 • het houden van vaartochten
 • bezoeken van evenementen ter promotie van de stichting
 • het geven van lezingen
 • organisatie c.q. bevordering van: cultuur historische activiteiten, promotie Natuurbehoud Waddengebied, educatie en recreatieve/toeristische versterking

Het bestuur

 • Nico Bakker, Voorzitter 0595-528316
 • Hans Streelman, Secretaris 06-20207161
 • Esther Toxopeus-Visser, Penningmeester 06-12293397
 • Sjoerd vd Meij, bestuurslid 06-46193311
 • Koos Bottema, Bemanningszaken 0595-491703
 • Rudolf Boersma, PR 06-44014448
 • Jaap Stigter, bestuurslid 06-53329534
 • Rik Timmer, bestuurslid

Vrijwilligers

Jelle de Jong              Harm Tolsma             Henri Tichelaar        Paul Wernekinck       Dick Jansen
Oomke Bos               Hans Westenberg     Tjibbe Bruinsma      Marcel Hesselink        Dick Hoogstra
Tekke de Vries          Ruud Hazeveld          Robert Kuperus       Diana Beekman
Harry Dost                 Rien Huizing              Hein Halma             Dirk Lukkien

Adviseurs:

 • Taeke Oldenburger
 • Wietze Zijlstra

20150530_182214 1000x454

 

“De Stuurhut”

Ons clubhuis de “Stuurhut” aan de Haven 20 in Lauwersoog.

– Vergaderingen van bestuur
– Ontvangst voor gasten
– Expositie van fotomateriaal
– Kantoor van Stichting Wadlopen Pieterburen