Stichting

De Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden is opgericht op 4 oktober 2006 met als zetel de Gemeente de Marne. De ligplaats van de Gebroeders Luden is Lauwersoog. 

De Stichting heeft tot doel het in de vaart houden van de voormalige KNRM reddingboot Gebroeders Luden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het verwerven van fondsen en donateurs ter dekking van onderhoud en exploitatie.
 • het organiseren en coördineren van activiteiten welke kunnen leiden tot een sluitende begroting.
 • het houden van vaartochten
 • bezoeken van evenementen ter promotie van de stichting
 • het geven van lezingen
 • organisatie c.q. bevordering van: cultuur historische activiteiten, promotie Natuurbehoud Waddengebied, educatie en recreatieve/toeristische versterking

Het bestuur

 • Nico Bakker, Voorzitter 0595-528316
 • Esther Toxopeus-Visser, Penningmeester 06-12293397
 • Jaap Stigter, bestuurslid 06-53329534
 • Rik Timmer, secretaris 06-46235345
 • Frank Eerenvelt, bestuurslid 06-22028686

Vrijwilligers

Jan Olthof
Hans Westenberg
Marcel Hesselink
Roos Renting
Jan Smits
Gerriet van de Bogert
Tekke de Vries
Anneke van der Ploeg
Robert Kuperus
Carolien van de Wetering
Henk Knol

Adviseurs:

 • Taeke Oldenburger
 • Wietze Zijlstra

“De Stuurhut”

Ons clubhuis de “Stuurhut” aan de Haven 26 in Lauwersoog. Ingang via de trap aan de zijkant.

– Vergaderingen van het bestuur
– Ontvangst voor gasten
– Kantoor van Stichting Wadloopcentrum Pieterburen

Haven 26