Stichting

De Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden is opgericht op 4 oktober 2006 met als zetel de Gemeente de Marne. De ligplaats van de Gebroeders Luden is Lauwersoog. 

De Stichting heeft tot doel het in de vaart houden van de voormalige KNRM reddingboot Gebroeders Luden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het verwerven van fondsen en donateurs ter dekking van onderhoud en exploitatie.
 • het organiseren en coördineren van activiteiten welke kunnen leiden tot een sluitende begroting.
 • het houden van vaartochten
 • bezoeken van evenementen ter promotie van de stichting
 • het geven van lezingen
 • organisatie c.q. bevordering van: cultuur historische activiteiten, promotie Natuurbehoud Waddengebied, educatie en recreatieve/toeristische versterking

Het bestuur

 • Nico Bakker, Voorzitter 0595-528316
 • Esther Toxopeus-Visser, Penningmeester 06-12293397
 • Koos Bottema, Bemanningszaken 0595-491703
 • Jaap Stigter, bestuurslid 06-53329534
 • Rik Timmer, secretaris 06-46235345
 • Harry Dost
 • Frank Eerenvelt

Vrijwilligers

Jelle de Jong          Harm Tolsma          Henri Tichelaar      Paul Wernekinck     Dick Jansen
Oomke Bos          Hans Westenberg     Tjibbe Bruinsma     Marcel Hesselink      Anneke van der Ploeg
Tekke de Vries        Ruud Hazeveld        Robert Kuperus     Diana Beekman
Harry Dost              Rien Huizing            Hein Halma           Yvonne Hiemstra

Adviseurs:

 • Taeke Oldenburger
 • Wietze Zijlstra

20150530_182214 1000x454

 

“De Stuurhut”

Ons clubhuis de “Stuurhut” aan de Haven 26 in Lauwersoog. Ingang via de trap aan de zijkant.

– Vergaderingen van het bestuur
– Ontvangst voor gasten
– Kantoor van Stichting Wadlopen Pieterburen

Haven 26